Vedlikehold

Høy kvalitet, både i forarbeid og materialvalg, gir uno form en overlegen holdbarhet. Nedenfor har vi samlet viktig informasjon om vedlikehold av produktet. Med korrekt pleie bevarer elementene en vakker overflate, selv med mange års daglig slitasje.

På lakkerte og malte dører anbefaler vi at du jevnlig sjekker for skader på overflaten. Skulle det oppstå en skade under bruk, må denne forsegles for å hindre fuktinntrengning. For å utbedre skaden bruker du flekkmalingen som følger med.

Melaminoverflater

Tørk av med mildt såpevann eller oppvaskmiddel. Spesielt vanskelige flekker kan fjernes forsiktig med sprit. Melaminoverflater krever ingen ytterligere vedlikehold. Vi anbefaler uno form laminatrens på svært skitne overflater.

Lakkerte overflater i tre

Finerte og massive dører i tre har naturlig struktur og åpne porer. Vær derfor sparsom med vannet når du rengjør for å unngå fuktinntrengning på disse overflatene. Bruk en lett fuktet klut og ettertørk med en tørr klut. Bruk et mildt såpemiddel på en fuktet bomullsklut – aldri skurepulver, som kan lage striper i overflaten. Pass på å ikke gni for kraftig på overflaten, da det kan skape blanke flekker. Prøv å unngå hyppig vannsøl på lakkert tre, vi anbefaler at smuss og fukt raskt blir tørket bort med en klut.

Laminatoverflater

Standardlaminat tåler de fleste alminnelige rengjøringsmidler – unntatt skurepulver – og krever derfor ikke spesielt vedlikehold. Vi anbefaler uno form laminatrens som følger med i leveransen.

Våre ensfargede, supermatte laminater har en glatt og matt overflate, og på disse er riper og fettflekker mer synlige. Dette laminatet krever litt mer vedlikehold/rengjøring enn et standardlaminat. Små riper/bruksspor kan nesten fullstendig fjernes fra overflaten. Fukt den hvite svampen fra laminatrensesettet med litt vann. Lag sirkelbevegelser med svampen på ripen, med lett trykk. Friksjonen fra svampen gjør at ripen nesten forsvinner. Avslutt med å pusse hele overflaten med laminatrens/svamp.

Rengjøringsmidler med slipeeffekt, stålull og etsende rengjøringsmidler må ikke brukes.

Malte overflater

Malte dører er glatte og relativt matte. Bruk en lett fuktet klut og ettertørk med en tørr klut. Bruk et mildt såpemiddel på en fuktet bomullsklut – aldri skurepulver, som kan lage striper i overflaten. Pass på å ikke gni for kraftig på overflaten, da det kan skape blanke flekker. Man bør prøve å unngå hyppig vannsøl på lakkert tre, så vi anbefaler at man raskt tørker bort smuss og fukt med en klut.

Skuffer

Skuffer tørkes av med alminnelige, milde rengjøringsmidler. Kulelager-uttrekk smøres med liten mengde sykkelolje ca. en gang i året.

Benkeplater

uno form henviser til benkeplateprodusentens anvisninger.

Miljø

uno form arbeider for å skape det beste kjøkken for brukerne, miljøet og de kommende generasjonene. Dette var den opprinnelige idéen i 1968, da uno form ble etablert. Tidløs design og kvalitet, med meget lang holdbarhet. Den tidløse designen har vist seg å være bærekraftig: Mange uno form-kjøkken fra de siste 50 årene er fortsatt i bruk.

uno form går hele veien for bærekraft: Alt tre kommer fra bæredyktig skogbruk, produksjonen er miljøsertifisert med ISO 14001, og vi har dansk inneklimamerking på alle produktene våre. Alle produktene fra uno form er dessuten testet i henhold til EN/DS 14749 rundt sikkerhet og prøvemetoder.

Hvis det på et tidspunkt blir aktuelt å avhende et uno form-kjøkken, kan alle kjøkkenmaterialer gjenbrukes.

Ved avhending skal alle metalldeler demonteres og avleveres som metallavfall til en gjenbruksstasjon. Deler i massivt tre kan bearbeides til nye treprodukter, sponplater kan gjenbrukes til nye sponplater, og malte deler eller MDF-plater kan avhendes til forbrenningsanlegg med varmegjenvinning uten særlige foranstaltninger.

Se lokale kommunale ordninger for ytterligere informasjon.