Bærekraft

Hos uno form er det ikke noen ny tanke at vi skal gjøre en forskjell for miljøet. Det har lenge vært et fokusområde, og vi ser hele tiden på hvordan vi kan bli enda bedre. Derfor kan vi også med stolthet si at våre kjøkkener er blant de grønneste i landet…

En del av et kjøkkenets tilblivelsesprosess handler om skogsdrift. uno form bruker bare trevirke fra bærekraftig skogbruk, først og fremst fra Europa, som er underlagt EUs Tømmerforordning, og en stor del av treet er sertifisert. Sertifiseringene garanterer at treet kommer fra bærekraftig skogsdrift, der skogen som et minimum reproduseres, og der det vises hensyn til menneskene som lever i og av skogen samt dyreliv og biologisk mangfold.

Bæredygtighed

Massivt tre og mindre CO2

Flere av våre kjøkkener er laget i massivt tre. Det gir uten sammenligning det flotteste uttrykket og den beste kvaliteten, og dessuten reduserer det CO2-avtrykket. Det skyldes blant annet at tre lagrer CO2 og krever mindre energi å bearbeide. Faktisk er tre fra bærekraftig skogsdrift verdens mest miljø- og klimavennlige råstoff.

Les også: Å leve med tre

 

Global Compact

Men skogsdrift og tre er bare en del av kjøkkenproduksjonen. En bærekraftig produksjon krever også at det blir tatt høyde for transport, kjemi, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Derfor har vi utviklet en bærekraftsstrategi og underskrevet på FNs Global Compact – et strategisk initiativ for virksomheter som på et mer overordnet plan forplikter seg til å gjøre verden til et bedre sted.

Les mer om Nobias bærekraftsstrategi her…

 

Inneklima

Med det danske Inneklimamerket sikrer vi også at ikke ’bare’ verden blir et bedre sted, men også det hjemmet kjøkkenet kommer til å stå i. Inneklimamerket garanterer at det bare er brukt godkjente stoffer til produksjonen og at alle grenseverdier er overholdt. Inneklimamerket stiller krav til produktet i bruksfasen og omfatter produktenes påvirkning av luftkvaliteten i inneklimaet. Én ting er innholdet av kjemiske stoffer i produktet, noe annet er hvilke stoffer som frigis til luften. Et inneklimamerket produkt har gjennomgått en omfattende utprøving og har dokumentasjon for avgivelse av kjemiske stoffer til luften.

Historien

uno form C-Series Beech 1968

 

Bevaringsverdi og gjenbruk

Uansett hvor miljøvennlig et kjøkken er, vil det alltid være kostnader knyttet til å skifte ut kjøkkenet. Derfor er det beste man kan gjøre å kjøpe et kjøkken som aldri mister sin bevaringsverdi. uno forms design fra 1968 har vist seg å være usedvanlig bærekraftig og tidløs. Derfor står de første kjøkkenene også fremdeles i mange hjem, selv etter mer enn 50 år og blir til og med solgt på auksjoner ved utskiftning. Kvalitet og tidløs design blir både brukt og gjenbrukt – til glede for menneskene som bruker dem og til glede for vår hardt prøvede klima.