uno form er medlem av Dansk Møbelkontroll

- en garanti for høy kvalitet

Det å kjøpe nye møbler er en tillitssak. Globaliseringen har ført til import av møbler fra hele verden. Det er dermed blitt vanskeligere for forbrukerne å sikre seg at møblene de kjøper, er av tilstrekkelig høy kvalitet. Er man ikke fagmann, kan man nemlig ikke umiddelbart bedømme kvaliteten på et møbel.

Møbler med Dansk Møbelkontrolls registrerte varemerke er en garanti for møbler av upåklagelig kvalitet. Det er møbler som oppfyller høye krav til materialer og produksjonsmetoder samt til møblenes sikkerhet, styrke og holdbarhet.

Dansk Møbelkontroll – verdens eldste kontrollorganisasjon for møbler o.l. – ble etablert i 1959 og har førende danske produsenter av kvalitetsmøbler som medlemmer.

Foreningens formål er å arbeide for produksjon av kvalitetsmøbler i Danmark.

Dette formålet sikres gjennom et sett med krav til materialer, produksjonsmetoder og produkter – en teknisk protokoll – kombinert med kontrollbesøk hos medlemsvirksomhetene.