Accessories

uno forms serie med flott tilbehør gjør den funksjonelle opplevelsen av de daglige gastronomiske utfoldelsene på kjøkkenet komplett. Med det rette utstyret, velorganisert i formålsbestemte skuffeinndelere, blir arbeidet på kjøkkenet nesten en lek. Alt har sin rette plass – lett tilgjengelig.